Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt juli 2022

Geheimhouding

 • Cliëntgegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden onder geheimhouding door de coach  zorgvuldig bewaard.

 • Er worden geen cliëntgegevens van welke aard dan ook aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Betalingen (reiki en losse verkoop)

 • De cliënt ontvangt achteraf een factuur voor de geleverde sessies, producten, behandelingen, etc. 

 • Kosten worden door de cliënt, partij etc. overgemaakt op rekening NL80 KNAB 0259 1764 51 t.n.v. Maaike Schothorst.

 • Indien het verschuldigde bedrag voor een reikibehandeling niet voor de volgende sessie is betaalt, kan dit direct gevolgen hebben voor de toekomstige reeds ingeplande afspraken. De behandelaar zal in dit geval contact met u opnemen.

 • Mochten er omstandigheden zijn waardoor u niet op tijd het bedrag kunt betalen, kunt u contact opnemen met de coach.

 • Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen betaald is, volgt éénmalig een herinnering die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Na overschrijding van dit termijn zullen extra administratiekosten in rekening worden gebracht.

 • Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 • De behandelaar is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden zijn ontstaan. De behandelaar beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Annuleren of wijzigen (reiki)

 • Indien er geen bericht van annulering en/of wijziging is doorgegeven en u bent afwezig, dan wordt het gehele bedrag voor één behandeling alsnog berekend. Dit bedrag dient u voldaan te hebben vóór de volgende behandeling.

 

Aansprakelijkheid

 • De behandelaar is niet aansprakelijk voor welk fysiek letsel dan ook, dat op het terrein van de coach of gehuurde ruimte door eigen schuld wordt veroorzaakt. Bent u slecht ter been? Meld dit dan bij aanmelding. 

Walk en talk

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het dragen van goede schoenen, het meenemen van eventuele regenkleding, eten en drinken, e.d. 

 • U bent zelf verantwoordelijk voor welk lichamelijk letsel dan ook (indien u bijvoorbeeld uw enkel verzwikt tijdens het wandelen. Dergelijke situaties liggen buiten mijn macht en kan ik niet voorkomen). 

 • Annuleren van opgave kan tot de donderdag 17.00 uur voorafgaand aan de Walk en talk. Dan geldt 100% restitutie. Indien u later de opgave annuleert volgt géén restitutie. Geen annulering en afwezig is ook géén restitutie. 

 • Indien de Walk en talk niet doorgaat door te weinig deelnemers, volgt restitutie van de deelnamekosten. Dit geldt alleen voor de mensen die zich niet uit zichzelf hebben afgemeld/de opgave hebben geannuleerd. 

 • Het meenemen van honden is niet toegestaan. 

 • Het reclame maken voor (eigen of van anderen) diensten, instanties, organisaties enz. is niet toegestaan. Doet u dit toch zonder toestemming, dan kan hiervoor een geldboete worden gerekend. 

Reiki

 • Voor reikibehandelingen geldt een maximaal lichaamsgewicht van 100 kilo. 

Medisch 

 • De behandelaar adviseert de cliënt niet op medisch gebied. Iedere medische klacht of medicijngebruik dient u met uw huisarts te (blijven) bespreken.

 • Bent u allergisch voor katten? Neem hier dan zelf voorzorgsmaatregelen voor. Ondanks dat de praktijk goed wordt schoongemaakt, is enige aanwezigheid van kattenharen niet te voorkomen.