Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt oktober 2021

Geheimhouding

 • Cliëntgegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden onder geheimhouding door de coach  zorgvuldig bewaard.

 • Er worden geen cliëntgegevens van welke aard dan ook aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Uitgereikt materiaal

 • Uitgereikt materiaal dat mondeling, op papier of digitaal is verstrekt, zijn uitsluitend voor uw eigen gebruik.

 • Materiaal mag niet online verschijnen of aan andere personen doorgegeven worden.

Betalingen

 • De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde sessies, producten, behandelingen, etc. 

 • Kosten worden door de cliënt, partij etc. overgemaakt op rekening NL80 KNAB 0259 1764 51 t.n.v. Maaike Schothorst.

 • Indien het verschuldigde bedrag mb.t. coaching of reiki niet voor de volgende sessie is betaalt, kan dit direct gevolgen hebben voor de toekomstige reeds ingeplande afspraken. De coach zal in dit geval contact met u opnemen.

 • Mochten er omstandigheden zijn waardoor u niet op tijd het bedrag kunt betalen, kunt u contact opnemen met de coach.

 • Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen betaald is, volgt éénmalig een herinnering die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Na overschrijding van dit termijn zullen extra administratiekosten in rekening worden gebracht.

 • Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 • De coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden zijn ontstaan. De coach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Annuleren of wijzigen

 • Indien er geen bericht van annulering en/of wijziging is doorgegeven en u bent afwezig, dan wordt het gehele bedrag voor één sessie of behandeling alsnog berekend. Dit bedrag dient u voldaan te hebben vóór de volgende sessie.

 

Aansprakelijkheid

 • De coach is niet aansprakelijk voor welk fysiek letsel dan ook, dat op het terrein van de coach of gehuurde ruimte door eigen schuld wordt veroorzaakt. Bent u slecht ter been? Meld dit dan bij aanmelding. 

Medisch 

 • De coach adviseert de cliënt niet op medisch gebied. Iedere medische klacht of medicijngebruik dient u met uw huisarts te (blijven) bespreken.

 • Bent u allergisch voor katten? Neem hier dan zelf voorzorgsmaatregelen voor. Ondanks dat de praktijk goed wordt schoongemaakt, is enige aanwezigheid van kattenharen niet te voorkomen.