Boekreview: Elke van Hoof – Eerste hulp bij hoogsensitiviteit

Bijgewerkt op: 27 apr. 2021


Er komen geregeld boeken uit over hoogsensitiviteit. In deze blogs vertel ik over de boeken die ik lees en wat je van deze boeken kunt verwachten. Dit keer gaat het over het boek Eerste hulp bij hoogsensitiviteit (2017) van Elke van Hoof.Basiskennis

In de eerste drie hoofdstukken vertelt Elke van Hoof over wat hoogsensitiviteit is, bespreekt verschillende kenmerken en gaat in op het thema van stress en overprikkeling. Wat mij aan deze hoofdstukken opvalt, is dat het een zeer beknopte samenvatting is van Elke van Hoof’ boek Hoogsensitief dat een jaar eerder is verschenen. De informatieblokjes zijn kort en bondig en geven een goede basis voor iedereen die nog weinig over hoogsensitiviteit gelezen heeft. Voor iedereen die al wat meer over dit onderwerp gelezen heeft, zal er waarschijnlijk wat minder snel iets nieuws in ontdekken.Bewustwording en tips

In deze eerste drie hoofdstukken komen enkele vragen en korte oefeningen aan bod die je laten nadenken over jouw hoogsensitiviteit. Het gaat hier om vragen als: hoe omschrijf jij jouw hoogsensitiviteit, wat zie jij als voordelen en wat als nadelen, wat veroorzaakt bij jou overprikkeling en waaraan kan je dat merken?


Tussen de informatieblokken staan geregeld tips vermeld. Sommige zijn expliciet gericht op kinderen, terwijl ze ook prima toe te passen zijn door volwassenen. Zoals vooraf informatie verzamelen over nieuwe en onvertrouwde situaties om het aantal prikkels te verminderen. Zo zocht ik bijvoorbeeld vaak online de mensen op waarmee ik een sollicitatiegesprek had, zodat ik alvast een beeld kon vormen van die personen.


Sommige tips zijn wat algemeen en liggen erg voor de hand (goed slapen, genoeg drinken). Andere tips zijn juist heel raak en kan je direct mee aan de slag. Bijvoorbeeld wanneer je je alleen en anders voelt, geeft Elke van Hoof de tip om niet alleen op de verschillen met anderen te letten, maar eens gericht te kijken naar de overeenkomsten. Ook het bijhouden van een dankbaarheidsboekje is een tip waar je direct mee aan de slag kunt.Praktische oefeningen en tips

In de hoofdstukken die volgen, staat in verhouding wat minder informatie en geeft Elke van Hoof meer praktische oefeningen. Verschillende thema’s komen voorbij, zoals mild zijn voor jezelf, gevoeligheid voor afwijzing, denkfouten, verbindend communiceren bij conflicten (zie Youtube video hieronder), wat vertel ik op de werkvloer + hoe, grenzen bewaken/niet te veel hooi op je vork nemen, doelen leren stellen etc.
In deze hoofdstukken staan ook weer verschillende praktische tips. Een voorbeeld hiervan is de tip om feedback rustig aan te horen en ervan te leren (plus stappenplan hoe je dit doet). Een andere tip is ‘wees een vuurtoren geen reddingsboei’. Ook zijn er tips om je grenzen beter te leren bewaken, minder kritisch naar jezelf te kijken en een pauze in te lassen bij ruzie.


Het boek sluit af met een oefening om jouw HSP-handleiding te schrijven: wat heb je nodig, waarvan loop je leeg, hoe zorg je goed voor jezelf. Tot slot volgt een deel waarin verschillende vragen rondom relaties en ouderschap worden beantwoord.Conclusie

In de eerste helft van het boek staat meer theorie dan praktische oefeningen en gaat het met name om bewustwording. Vooral de tips geven praktische handvatten om te leren omgaan met jouw hoogsensitiviteit.


De tweede helft geeft wat minder theorie en heeft juist praktische tips en langere oefeningen. Met name de oefeningen rondom grenzen bewaken, wat vertel ik op de werkvloer en verbindende communicatie kunnen je echt goed helpen om stappen te zetten in jouw ontwikkeling.


Kortom: een praktisch basisboek voor iedereen die nog niet veel over zijn/haar eigen sensitiviteit weet en de eerste praktische stappen wil zetten om hiermee te leren omgaan.